SATSE, ELA, LAB, CCOO y ESK convocan dos horas de paro a favor de un Hospital de Urduliz 100% público

09 junio 2016

Los sindicatos llaman a la plantilla de Osakidetza de Bizkaia, a parar durante las dos últimas horas del turno de mañana y en las primeras dos del turno de tarde.La  protesta tendrá lugar el 14 de junio.

Osakidetza gasta todos los años unos 330 millones de euros privatizando servicios que le son propios. En el caso de la limpieza esta decisión se toma sabiendo que cualquier privatización supone un sobrecoste económico. Solo la privatización de la limpieza en el Hospital de Urduliz supondría un sobrecoste aproximado de 100.000 euros anuales. En esta discusión, debe remarcarse que la empresa que más servicios de limpieza tiene adjudicados en Osakidetza, Garbialdi, está dirigida por una persona que perteneció al Euzkadi Buru Batzar.

Ante este panorama, los sindicatos queremos marcar un hito contra la privatización en el Hospital de Urduliz. No vamos a permitir que Osakidetza siga haciendo negocio con la salud de nuestra población.

Osakidetza no aclara la forma en la que se gestionarán servicios indispensables para el funcionamiento del Hospital, tal y como la limpieza, el mantenimiento o la cocina. Tanto Osakidetza como el Gobierno vasco tienen acuerdos vigentes que prohíben nuevas privatizaciones, pero Osakidetza quiere volver a saltarse otro acuerdo.

Osakidetza se comprometió hace varios meses en el Parlamento a realizar un informe técnico antes de tomar una decisión, estamos a semanas de la apertura del Hospital y no se ha realizado ningún informe. Esta forma de actuar es una muestra de falta de respeto democrático a la sociedad. Ese informe debía justificar la decisión de privatizar servicios tanto por la calidad del servicio como por su coste, es evidente que no han realizado el informe, porque en ambos sentidos la privatización sería injustificable. El paro pretende generar una discusión pública sobre una cuestión tan grave como las privatizaciones, algo que Osakidetza trata de evitar a toda costa.

La apertura de este hospital está siendo un desastre, no solo desde el punto de vista de gestión de personal. La apertura del hospital se realizará sin una infraestructura necesaria, sin servicio ferroviario ni previsión de refuerzo de las líneas de Bizkaibus, y con la población de Leioa y Erandio solicitando que se les siga atendiendo en el Hospital de Cruces.

Por todo ello, los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y ESK convocan a toda la plantilla de Osakidetza de Bizkaia, a dos horas de paro el 14 de junio, paros que se celebrarán en las últimas dos horas del turno de mañana y en las primeras dos del turno de tarde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATSE, ELA, LAB, CCOO eta ESK sindikatuok Urdulizko Ospitalea %100 publikoa izan dadin 2 orduko greba deialdia burutu dugu 

Osakidetzak urtero 330 milioi euro gastatzen ditu berezkoak dituen zerbitzuak pribatizatzeko. Garbikuntzaren kasuan erabakia hartu egiten du edozein pribatizaziok gainkostu ekonomikoa duen arren. Urdulizko Ospitalean bakarrik, garbikuntzaren pribatizazioak urtero 100.000 euroko gainkostua suposa dezake. Eztabaida honetan, azpimarratzekoa da Osakidetzako garbikuntza zerbitzu gehien esleituta dituen enpresako zuzendaria, Garbialdikoa, Euzkadi Buru Batzarreko kidea izan zela.

Egoera honen aurrean, sindikatuok Urdulizko Ospitalean pribatizazioen aurkako mugarri bat ezari nahi dugu. Ez diogu Osakidetzari lagako gizartearen osasunaren kontura negozioa egiten jarrai dezan. 

Osakidetzako Ospitalearen funtzionamendurako ezinbestekoak diren hainbat zerbitzu nola kudeatuko diren argitu gabe jarraitzen du, hala nola garbikuntza, mantenua edo sukaldea. Bai Eusko Jaurlaritzak bai Osakidetzak pribatizazio berriak debekatzen dituen akordioak indarrean ditu, baina Osakidetzak akordio berri bat urratu nahi du.

Osakidetzak orain hainbat hilabete, Legebiltzar aurrean, erabaki bat hartu aurretik txosten tekniko bat egiteko konpromisoa hartu zuen, Ospitalea irekitzeko asteak falta direnean ez du inolako txostenik burutu. Lan egiteko modu honek gizartearekiko errespetu demokratiko falta izugarria suposatzen du. Txosten horrek bai zerbitzuaren kalitatearen zein kostu ekonomikoaren aurrean pribatizazioen beharra justifikatu behar zuen, argi dago ez dutela txostenik burutu bi zentzuetan pribatizazioa erabat arrazoigabea delako. Paro honek pribatizazioa moduko gai larri baten gaineko eztabaida publikoa sortu nahi du, Osakidetzak nola edo hala ekidin nahi duen eztabaida, hain zuzen.

Ospitale honen irekiera desastre bat izaten ari da, eta ez soilik langileen kudeaketaren ikuspuntutik. Ospitalearen irekiera behar bezalako azpiegiturarik izan gabe burutuko da, ez da tren zerbitzurik izango, Bizkaibuseko lineatan ez da errefortzurik aurreikusi, eta Leioa zein Erandioko biztanleak Gurutzetako Ospitalean artatuak izan daitezela eskatzen ari dira.

Esandako guztiarengatik, SATSE, ELA, LAB, CCOO eta ESK sindikatuok Bizkaiko Osakidetzako langile guztiak,  ekainaren 14an burutzekoak diren 2 orduko grebara deitzen ditugu, goizeko txandaren azken bi orduetan eta arratsaldeko txandaren lehen bi orduetan burutuko diren paroak.