AliantzaK

Fses

Hezkuntza eta Osasun Sindikatuen Federazioa, FSES, 2006an eratu zen, Osasun sektoreko SATSEk eta CEMSATSEk eta Hezkuntza sektoreko ANPEk osatua.

ANPE, SATSE eta CEMSATSE hiru sindikatu independente dira, Hezkuntzaren eta Osasunaren sektoreetan ordezkaritza handiena dutenak, eta, horregatik, profesionalen eskubideak eta interesak defendatzen dituzten negoziazio-mahai nagusietan sartzen dira.

Zehazki, hiru erakunde sindikaletako afiliatuen eskubide eta interes laboralak, profesionalak, sindikalak, sozialak eta kulturalak ordezkatzea, defendatzea eta sustatzea ditu helburu nagusi, helburu horiek betetzeko beharrezkoak diren jarduerak koordinatuta.
Era berean, FSESek federazioa osatzen duten erakunde sindikalen eskubideak eta bidezko interesak defendatu eta ordezkatu nahi ditu, eta erakunde eta organismo publiko eta pribatuekin lankidetzan aritu federazio honen helburuekin zerikusia duen guztian; horrez gain, harremanak izan nahi ditu probintzia-, autonomia-, estatu- eta nazioarteko beste sindikatu eta elkarte, federazio edo konfederazio homologoekin.

FSESen lurralde-eremua Estatu osoa da, Estatuaren ordezkaritza ofizialak barne.