LANBIDE-SUSTAPENA ETA -AINTZATESPENA

Espazio profesional berriak

Gure lehentasuna da enplegurako politika aktiboak sustatzea eskumen eta jardun-eremu berrietan
Kalitatezko enplegua defendatzen dugu, egonkorra, bidezkoa eta aitortua, baina, era berean, eta ez garrantzi gutxiagokoa, enplegua sortzea da, enplegurako politika aktiboak bultzatuz eskumen eta jardun-eremu berrietan.

Politika horien ondorioz, erizaintzako gaitasunak indartu egiten dira Osasun-Sistema Nazionalean: oheen kudeaketa, etxeko ospitaleratzea, kasuen kudeaketa, kronikotasunaren eta pluripatologiaren jarraipena, triajea, baliabideen kudeaketa. Baita eremu soziosanitarioan ere, eguneko zentroetan, egonaldi ertain eta luzeko zentroetan, mendekotasuna baloratzeko taldeetan; eta hezkuntza-eremuan, eskola-erizainaren figurarekin.

Eta fisioterapeuten gaitasunak indartzea ere badakarte: fisioterapeuten presentzia areagotzea, bai Lehen Mailako Arretan, agenda propioa sustatuz, arreta goiztiarreko taldeak, kroniko konplexuei eta pluripatologikoei etxeko arreta fisioterapeutikoa emateko unitate espezifikoak, bai ospitaleetan. Hori guztia arreta fisioterapeutikoa etengabe bermatzeko, jaiegunak eta asteburuak barne.

Eskola Erizainaren figura

Eskolako erizaina funtsezkoa da haurren eta nerabeen osasuna zaintzeko, hezteko eta babesteko. Gaur egun, Europako herrialde batzuetan sendotutako profesionala da, baina gure herrialdean ez dago erregulazio argi eta uniformerik.

Hezkuntza-eremuan lan egiten duten erizainen kopurua oso urria da ikastetxeen eta ikasleen kopuruari dagokionez.

Gure erakundeak Osasun eta Hezkuntzaren arteko adostasun-eredu baten alde egiten du, erizainaren presentzia erraztuko duena ikastetxeetan. Gaitasun horiek terapeutika edo asistentziala nahiz osasunerako edo prebentziorako hezkuntza hartzen dituzte, hezkuntza-komunitateko kide guztiei (ikasleak, familiak eta irakasleak), laguntza eta aholkularitza emanez.
Kasuak kudeatzen dituen erizaina gero eta beharrezkoagoa da, biztanleria gero eta zaharragoa delako eta, ondorioz, kronikotasuna eta pluripatologia areagotu egiten direlako.

Paziente bakoitzari bere osasun-beharrei erantzuteko beharrezkoak diren baliabide sanitario eta soziosanitario guztiak ematea du helburu, profesionalen eta asistentzia-mailen arteko koordinazioaren bidez. Horrela, paziente eta zaintzaileen erreferente bihurtzen da asistentzia-prozesu osoan, jarraitutasuna bermatuz, bikoiztasunak saihestuz eta emaitza klinikoen eraginkortasuna hobetuz.

SATSEk Estatuan figura hori modu orokorrean ezartzeko beharra aldarrikatzen du, aukera ematen baitu erizainen rol autonomoa indartzeko, bai eta pazienteei kalitatezko arreta integrala bermatzeko eta osasun-sistemaren eraginkortasuna hobetzeko ere.
Triaje-sistema oso tresna erabilgarria da, paziente asko joaten baita zentroetara, eta sailkapen-eredu bat eduki behar baita, duten larritasunaren arabera, pazienteen fluxua kontrolatuz eta haien premien arreta optimizatuz.

Urteak dira erizainek lan hori egiteko profesionalik egokienak direla erakutsi dutela. Pazienteekin eta senideekin komunikazioa errazten du eta hautemandako gogobetetzea areagotzen du, eta, aldi berean, pazienteen sailkapena eta asistentzia-denborak hobetzen ditu, haien arreta arinduz.

Horregatik guztiagatik, SATSEn triajeko erizainaren garrantzia defendatzen du, pazienteak hartzeko, baloratzeko, sailkatzeko eta banatzeko prozesuetan asistentzia-kalitatea hobetzeko eta osasun-sistemaren eraginkortasunean laguntzeko funtsezko figura den aldetik.
Etxeko ospitalizazioa asistentzia-modalitate bat da, non ospitale-izaerako osasun-arreta espezializatua ematen den pertsonaren etxean, dagoeneko ospitalean egon beharrik ez dutenean. Ospitalearen kantitate eta kalitate bereko zainketak ematea du helburu, baina erregimen anbulatorioan.

Horrela, pazienteak eta bere inguruak modu aktiboagoan parte hartzen dute bere prozesuan, ospitaleratzearen eragozpenak saihestuz (infekzio nosokomialen arriskuak, joan-etorriak, galdutako denborak, etab.) eta zentroen asistentzia-karga eta osasun-kudeaketaren eraginkortasuna hobetuz.

Hainbat osasun-zerbitzuk egin dute modalitate hori beren zerbitzuan sartzearen alde, irizpide eta antolaketa desberdinekin, eta etorkizuneko apustu bihurtu dute etxeko ospitalizazioko erizaina, kronikotasunaren eta pluripatologia konplexuaren aldeko joera argia duen gizarte batean.

Gure erakundean apustu hori babesten dugu, betiere beharrezko baliabide eta bitartekoekin lagunduta, erizainek beren potentzial gorena garatu ahal izan dezaten, ez bakarrik diziplina anitzeko taldeko kide gisa, baita historikoki pazientearen ongizatea eta asistentzia-kalitatea konbinatuz garatu dituen etxeko zainketen lider gisa ere.