PLANTILLA HANDITZEA

Pazientearen Segurtasunari buruzko Legea

SATSEren ekimen bat

Lege-proposamenak ezartzen duenez, ospitaleetan, oro har, erizain bakoitzeko gehienez ere sei paziente egongo dira, eta zortzi ere esleitu ahal izango dira. Osasun-zentroetan, berriz, erizain bakoitzak ezingo du inoiz 1.500 biztanle baino gehiago izan
Gure herrialdean ez dago osasun-zentroetako profesionalen kopurua arautzen duen legeria espezifikorik. Hori dela eta, Autonomia Erkidego bakoitzean plantilletako erizainen kopurua ezartzen da, hainbat irizpideren arabera. Irizpide horietan gehiago interesatzen da aurrezpen ekonomikoarekiko interesa, zainketen kalitatea hobetzea baino. 

Australian, Kanadan eta AEBetako zenbait estatutan, Kalifornian esaterako, bai, egin dute. Adibidez, ospitaleratze orokorreko arau gisa, erizain bakoitzak gehienez sei paziente baino ez izatea eskatzen da.