Garapen Profesionala

Sarbide baskularrak eta zain barneko terapia erizaintzarako: Bide periferikoa, Linea Ertaina, PICC, Erreserborioa

Izen-ematea: 2024ko apirilaren 8tik 17ra, cursos.satse.es/alava webgunetik

Sarrera

Ospitaleratzea behar duten pazienteen % 82k zain barneko medikazioa behar dute egonaldian. Historikoki, zain-bide periferikoa aukeratu izan da tratamendu hori emateko, eta hori ospitale-eremuan gehien erabiltzen den erizaintzako tekniketako bat da.

Txertatze hori prozedura inbaditzaile eta mingarri baten bidez egiten da, eta konplikazioak eragin ditzake.

Lotutako konplikazio horiek ondoeza eta sufrimendua eragiten diete pazienteei, baita sistema baskularra agortzea ere, eta, beraz, erakundeentzako aparteko baliabideen kontsumoa eragiten dute beti. Gaur egun, sistema baskularra ez agortzeko eta kateter periferiko laburrekin lotutako konplikazioak gutxitzeko aukerak daude.

Garrantzitsua da diziplina anitzeko balorazioa egitea paziente bakoitzarentzat egokiena den sarbide baskularreko gailua hautatzerakoan, hainbat aldagai kontuan hartuta: zainak eskuratzeko zailtasuna, tratamenduaren iraupena, farmako mota, etxean tratatzeko beharra, besteak beste. Gaur egun, bena-sarbidea zaintzen laguntzen diguten kateterrak ditugu. Horregatik, ezinbestekoa da gailu horiek zein diren eta paziente bakoitzari hobekien egokitzen zaiona zein den jakitea.

Sarbide baskularrak bideratzen, erabiltzen edo maneiatzen dituzten erizainek gai izan behar dute ezagutza teorikoa, trebetasun teknikoa, esperientzia klinikoa eta kudeaketa-gaitasuna aplikatzeko, gailu horien zaintzaren eta mantentzearen ondorio kaltegarriak saihesteko.

Ikastaro honen helburua da profesionalak jardunbide egokietan heztea sarbide baskularrari buruz, eta dagoen ebidentzia hurbiltzea.

Helburu orokorrak:

o Sarbide baskularrak dituzten gaixoek eskatzen dituzten galderei erantzutea, gaixoari segurtasuna, erantzukizuna eta autonomia helarazteko gai izan daitezen.

o Sarbide baskularrei buruzko ezagutza teorikoa eta praktikoa indartzea, hautatzeko irizpideak, erabilera-adierazleak, mantentze-lanak, abantailak eta eragozpenak kontuan hartuta.

Helburu espezifikoak

• Sarbide baskular motak ezagutzea eta bereiztea.

• Paziente, egoera eta terapia bakoitzarentzat egokiena den sarbide baskularra bideratzeko beharra baloratzea.

• Material motak eta horien erabilera identifikatzea.

• Kateterrei eta zain barneko terapiari lotutako konplikazioak identifikatzea.

• Ebidentzia zientifikoaren gomendioen erabilera sustatzea.

Irakasleak:

Arabako ESIko IZT Zain Barruko Terapia Taldeko erizainak

- Oiane Baez Gurruchaga

- Arantza Orive Aizpuru

Metodologia

Ikastaroa Arabako SATSE erizainen sindikatuaren prestakuntza-gelan aurrez aurre emandako bi saiotan banatuta dago. Azalpen teorikoaren formatua du, eta bertaratuek parte hartzen dute, gaitasunak sartzea lortzeko.

Orduen kronograma

Ikastaroak 4 orduko iraupena du, bakoitza 2 orduko bi saiotan banatuta. Ikastaroa gainditzeko bi saioetara joan behar da:

1. saioa: 2024ko apirilaren 23an, asteartea 16.00- 18.00

2. saioa: 2024ko apirilaren 25ean, osteguna 16.00 - 18.00

Kostua:

• Afiliatuak: DOAN. (10 euroko fidantza jasoko da, eta bi eskola presentzialak ematen dituztenei itzuliko zaie).

• Afiliatu gabeak: 80 Euro (ikastaroan izena emateko prezioa da, ez da zenbateko hori itzuliko)

• Inskripzioa baliogabetu nahi izanez gero, 2024ko apirilaren 17a baino lehen egin behar da.

• Ikastaroa gainditu da aurrez aurreko 2 saioetara joanda.

• Fidantzak itzultzea:

  • 2024ko apirilaren 17a baino lehen baja ematen ez duten pertsonei ez zaie fidantzarik itzuliko.
  • Ez zaizkie fidantzak itzuliko ikastaroan absentzia eragiten duten pertsonei, behar bezala justifikatu gabe.

Hautatzeko irizpideak:

Gehienez 25 plaza beteko dira. Hautaketa egin behar izanez gero, sindikatuko afiliazio-antzinatasunaren arabera egingo da. Ikastaroa gutxienez 10 laguneko taldea ateratzen denean egingo da.

Izen-ematea: 2024ko apirilaren 8tik 17ra, cursos.satse.es/alava webgunetik.

("Hasi" atalean sartuta, letra eta afiliatu-zenbakia dituen NANarekin)
Onartuen argitalpena: apirilaren 19an, ostirala, emailez abisatuko da, cursos.satse.es/araba helbidean.