Lana

Osakidetzan emagin, erizain eta fisioterapeuten falta larria salatzen dugu.

Neurriak eskatu dizkiogu Euskal Osasun Zerbitzuari egoera hori konpontzeko eta profesionalek ihes egin ez dezaten
Enfermera cansada sentada en el suelo

SATSEtik EAEko osasungintzan erizain eta fisioterapeuten defizita salatu dugu, eta egoera hori areagotu egin da udan. Honen ondorioz herritarrek eta profesionalek Osakidetzaren aurreikuspen faltaren ondorioak pairatzen dituzte.

Erizainek eta emaginek bereziki jasaten dute gainkarga hori, lankideen agendak bete behar baitituzte, eta, horrela, profesional bakoitzeko pazienteen ratioa handitu egiten da. Era berean, beste zentro batzuetara joan behar dute beren lana garatzera, eta, gainera, osasun-zentro horiek artatu behar dituzte, Lehen Mailako Atentzioko talde guztiak izan gabe.

Fisioterapeutek ere aparteko karga jasaten dute udan, paziente-ratio handiagoarekin, eta horrek beren lana beharrezko prestakuntzarekin eta kalitatearekin eskaini ahal izatea zailtzen du.

Bestalde, herritarrek ere jasaten dituzte murrizketak, eta hainbat zerbitzurik gabe geratzen dira, hala nola kronikoen jarraipena, kontsulten itxiera, asistentzia-jarraitutasunik eza, irisgarritasunik eza eta zentroz mugitu behar izatea.  Horregatik langileak kontratatzearen aldeko apustua egiten dugu, eta ekipo osoak edukitzearen aldekoa, kalitatez erantzun ahal izateko.

SATSEren ustez, gainkarga horrek eskubideak galtzea dakar profesionalentzat: “Osakidetzak atsedenaldiak mugatzea eskatzen du, lizentziei eta baimenei uko egiten die, eta ez die konpentsatzen denbora eta ordainsari egokiekin”.

Horregatik, Osakidetzak erizainengan eta emaginengan eragiten duen diskriminazio zuzena kritikatzen dugu. “Ez dugu ulertzen beste kategoria batzuei aplikatzen zaizkien konpentsazio-neurri berberak ez aplikatzea, profesional horiek lankideen kupoa betetzen dutenean edo lanaldi luzeagoa egin behar dutenean”.

Salaketa

“Are gehiago, justiziara jo dugu egoera hori salatzeko, eta, arrazoia eman ondoren, prozesu judizialean jarraitzen dugu”. 2022ko apirileko epai garrantzitsu horrek “langileen tratu-berdintasunerako eskubidea urratzen zuela jasotzen zuen”, eta, gurekin bat eginez, Ministerio Fiskalaren ustez, “diskriminatzailea da medikuei lanaldiaren luzapena ituntze-auto gisa ordaintzea, eta erizainei, berriz, gehiegizko lanaldi gisa ordaintzen zaie, eta, beraz, onartzen du erizaintzako langileentzat lanaldia luzatze horrek berekin dakarrela Osakidetza autoituntzea eta Erizaintzako langileei ordaintzeko irizpideak ezartzeko negoziazio-aldi bat irekitzera kondenatzea. Horregatik, ez dugu onartzen gure kolektiboak jasaten jarraitzen duen diskriminazioa”.

Horregatik, “Osakidetzari eskatzen diogu epe ertain eta luzerako neurriak har ditzala egoera hori konpontzeko, hala nola plaza-kopurua handitzea eta lan-baldintzak hobetzea, profesionalek ihes egin ez dezaten. Ezin dugu erizainen eta emaginen falta erremediorik gabeko zerbait bezala hartu”.