Ekintza Sindikala

Bilbo Basurtu ESI

Bilbo Basurtu ESI: Hobekuntzak eskatzen ditugu gainbegiraleen egoeran

Gaibegiraleek, asistentzia-lanaz gain, administrazio-kudeaketako lan nekeza egiten dute STOP gainkarga, eskatzen ditugu

Gaibegiraleek, asistentzia-lanaz gain, administrazio-kudeaketako lan nekeza egiten dute STOP gainkarga, eskatzen ditugu

Bilbo Basurtu ESIko gainbegiraleek helarazi diguten ezinegona dela eta, SATSEk Zuzendaritzari eskatu dio berehalako neurriak har ditzala osasun-zentroetako eta ospitaleetako langile hauentzat.

Gaibegiraleek, asistentzia-lanaz gain, administrazio-kudeaketako lan nekeza egiten dute, eta lan hori areagotu egin da "Osakidetzakoa”-ren bidezko kontratazioaren kudeaketa-sistema berriarekin eta haren konplexutasunarekin.

Aldi berean, ohiko eginkizunekin jarraitzen dute, hala nola, langile berriak hartu, gako informatikoak kudeatu, prestakuntza, agendak antolatu, oporrak eta librantzak, zentruko gorabeherak, bilerak edo helburuak lortzeko plangintza...gorabeherak, bilerak edo helburuak lortzeko plangintza...

Bilbo-Basurtu ESIko SATSEko delegatu sindikalok:

  • Egoera horren balorazio globala eta berehalakoa
  • Langileen kontratazioaren kudeaketa berrantolatzea
  • Egoera hori arintzeko berehalako neurriak, besteak beste, beharrezko langileak edukitzea
  • Kudeaketarako dedikazio esklusiboa
  • Bere lanaren aitorpena

 

Ezinezkoa da DENA kalitatez eta estresik gabe kudeatzea. Konponbideak eskatzen ditugu!