ALIANTZAK

Beste aliantzak

Eskola Erizainen Estatuko Plataforma

Erizaintzako Sindikatuak (SATSE), Pazienteen Espainiako Foroak (FEP) eta Irakaskuntza Publikoko Sindikatu Independenteak (ANPE) Eskolako Erizainen Estatuko Plataforma eratu zuten 2019ko apirilean, haurrek eta gazteek, irakasleek eta familiak erizainen laguntza-lanaz eta osasun-prebentzioaz eta -heziketaz balia daitezen lortzeko.

Hiru erakundeek indarrak batzea erabaki zuten, osasun- eta hezkuntza-arloko administrazio publikoek erantzuna eman diezaieten gure herrialdeko ikastetxe guztietan dauden asistentzia- eta prebentzio-premiei eta osasuna sustatzekoei, eta, horrela, laguntza- eta zaintza-segurtasunik ezarekin amaitzea.

Erizainaren figura ikastetxean sartzeak oso aldaketa garrantzitsua dakar familientzat, eskola-orduetan seme-alaben arreta bermatuta ez izatearen lasaitasunik eza jasaten jarraitu behar ez dutelako. Era berean, neurri handi batean, lana eta familia bateragarri egiten laguntzen du, eta saihestu egiten du gurasoen laneko absentismoa, eta adingabeen eskola-absentismoa osasun-arazo jakin batzuengatik.

Irakasleei dagokienez, haiek eta ikastetxeetako gainerako langileak osasun-arreta emateko ezarri zaien erantzukizunetik askatzen dira, zeinetarako ez dute prestakuntzarik, ezta eskumenik ere, eta horrek ondorioak izan ditzake beraientzat eta haur eta gazteentzat.

EPOE Plataforma

SATSEk, ehun erakunde sindikalekin batera, 2021eko urrian EPOE 36.3 plataforma osatzen dute, egungo monopolio sindikalarekin amaitzeko helburu nagusiarekin, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren (EPOE) interpretazio murriztailea oinarri hartuta. Milaka enplegatu publiko ez daude modu zuzen eta demokratikoan ordezkatuta autonomia-erkidegoetako eta tokiko negoziazio-mahai orokorretan.

Gaur egun, eta Auzitegi Gorenaren 2018ko martxoko epai baten ondorioz, administrazio publikoak EPOEren 36.3 artikuluaren interpretazio okerra eta hutsaldua aplikatzen ari dira. Artikulu hori administrazio eta erakunde publikoetan negoziazio-mahaiak eratzeari buruzkoa da, eta CC.OO., UGT eta CSIF sindikatuei mesede egiten die, argi eta garbi.

Egoera horrek berekin dakar sistematikoki baztertzea administrazio publikoetako negoziazio-mahai orokorretan beste erakunde sindikal batzuek parte hartzea, eremu horietan hauteskunde-babes nahikoa lortzen baitute, eta, kasu askotan, aipatutako erakunde sindikalek lortutakoa baino handiagoa. Horrek de facto dakar enplegatu publikoek zuzenean hautatutako ordezkari legitimoak baztertzea mesedetutako sindikatu horien onuran.

Kasu batzuetan, sindikatu horiek tokiko administrazio batzuetako negoziazio-mahaietan parte hartzen dute, legeak hala agintzen duelako nahiz eta hauteskunde sindikaletan ez hartu parte.

Errealitate horrek izugarri eta modu bidegabean zailtzen du erakunde profesional eta sektorialen ekintza sindikala, administrazio publiko batzuetan gehiengo handia baitute. Praktikan, gaur egungo sare sindikal independentea desagertzera bultzatzen du.

SI Foroa

SATSE Foro Sozial Independenteko (SS Foroa) kide da, beste erakunde sindikal eta elkarte profesional batzuekin batera, partaidetzazko asoziazionismo-eredu berri bat sortzeko, hainbat sektoreren jarduerari eta esperientziei buruzko ideien trukea sustatzeko, besteak beste, osasun-sektorearena.

SI Foroaren ustez, elkartegintza gizartea aldatzeko motor gisa eratu behar da, eta erakundeek alderdiekiko eta presio-taldeekiko independenteak izan behar dutela dio.

SI Foroarentzat funtsezkoa da XXI. mendeko sindikalismoa espezializatu egin behar dela, parte hartzen duen sektore bakoitzari erantzun fidagarria, profesionala eta independentea emateko, bere jarduna kalitate, zerbitzu, ezagutza, araudi eta independentzia irizpideetan oinarrituz.

Gure herrian orain arte sustatu den sindikalismo politikoaren aurrean, elkartegintza eta sindikalismo independenteak modu eraginkor eta legitimoan ordezka ditzake, ez bakarrik jardunean dauden langileak, baita sindikalismo politikotik kanpo geratzen diren interes sozial eta talde guztiak ere: aldi baterako langileak, langabeak, erretiratuak, erabiltzaileak, autonomoak, etab., gizarte zibilaren zati garrantzitsu bat osatzen dutenak.

Plataforma Sindikal Plurala

SATSEk, 2019ko uztailean, Plataforma Sindikal Purala (PSP) eratu zuen, sindikatu hauekin batera: Unión Sindical Obrera (USO), Merkataritzako Langile Independenteen Federazioa (Fetico), Irakaskuntzako Profesionalen Elkarte Nazionala (ANPE), Koadroen eta Profesionalen Konfederazioa (CCP), Ogasun Ministerioko Teknikarien Sindikatua (Geshta) eta Tokiko Segurtasun Konfederazioa (CSL).

Sindikatu-gune berri bat da, eta helburu komuna du: Espainian sindikatu-berroneratzea gauzatzea, egungo eredu bisindikalistak Konstituzioaren aldeko apustua egiten zuen eredu pluralistara itzultzea, baina, ondoren, Langileen Estatutuaren, Askatasun Sindikalari buruzko Lege Organikoaren eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren garapenak indargabetu zituenak.

PSPk defendatzen du LOLS baztertzailea dela hauteskundeak sustatzean edo aurreabisatzean, irteerarik gabeko kalezulotik abiatuta, "Ordezkagarritasun handiena" terminotik abiatuta; izan ere, estatu mailan %10 baino gehiago duten bi sindikatuei bakarrik ematen die ahalmen hori, kontuan hartu gabe beste erakunde batek afiliatuak eta hautagaitzak izan ditzakeela hauteskunde batzuetarako, % 10 nazional hori kontuan hartu gabe.

Zazpi erakunde horien batasuna irekita dago legeria sindikalak baztertzen dituela eta arrazionalizatu egin behar dela uste duten guztientzat. Plataforma honek elkarrizketa sozialerako mahaiak zabaldu nahi ditu ideia berriak ekarriko dituzten eta sindikalismoari buruzko iritzi publikoa hobetzen lagunduko duten ahots gehiagotara.

Erizain batasuna

SATSEk Erizaintza Batasuna sortu du 2022ko maiatzean, Erizaintzako Kontseilu Nagusiarekin (CGE), Erizaintzako Zuzendarien Elkarte Nazionalarekin (ANDE), Erizaintzako Dekanoen Konferentzia Nazionalarekin (CNDE), Erizaintzako Elkarte Zientifikoekin eta Erizaintzako Ikasleen Estatuko Elkartearekin (AEEE) batera.

Erizaintza Batasunaren helburua da elkarrekin lan egitea kolektiboaren garapen handiagoa lortzeko eremu guztietan (profesionala, lanekoa, akademikoa, zientifikoa, kudeaketa). Eta, gainera, behar dituen hobekuntzak eskatzea, bere asistentzia- eta zaintza-lana egin ahal izateko, herritar guztiek merezi duten bezala.

Erizaintzako Unitatea Erizaintza osoaren ahotsa pertsonen osasunaren, pazientearen segurtasunaren, osasun-sistemaren iraunkortasunaren, aurrerapen profesionalaren eta erizainen interesen defentsaren alde bateratzeko konpromisoarekin sortu da.

Beste helburu batzuen artean, nabarmentzekoak dira erizainen irudi egokia eta aitorpen sozial eta profesionala zaintzea; erizainen diziplina esparru guztietan garatzea eta osasun-sistema publiko, unibertsal, irisgarri eta iraunkorra defendatzea.