ALDARRIKAPENAK

Espezialitateen garapen eraginkorra

Aldarrikatzen dugu

Erizaintzako espezialitateak pixkanaka ezartzea, Sisteman espezialistak sartzen laguntzeko, erizaintzako gainerako profesionalei kalterik egin gabe. 
Erizaintzako espezialitateen legezko erregulazioa eta horren ondoriozko garapena lanbidearen nahia eta SATSEk urte askotan gidatu duen aldarrikapen historikoa dira, pixkanaka beste erakunde batzuk sartzen joan diren arren.
 
Erizaintza ordezkatzen duen erakunde gisa, lanbide osoari zor diogu. Bertan, hainbat interes eta sentsibilitate daude, guztiak legitimoak, erizaintzako espezialitateak Osasun Sisteman eta, bereziki, Osasun Sistema Nazionalean ezartzeari eta garatzeari dagokionez. 
 
Azken urteotan, aurrerapen desberdinak egin dira osasun-zerbitzuetan erizaintzako espezialitateak arian-arian ezartzeko. Hainbat kategoria sortu dira: erizain espezialistaren lanpostuak, espezialitate guztietarako prestakuntza-plazak deitu dira (Zainketa Mediko-kirurgikoetako Erizaintza izan ezik) eta gaitasuna ebaluatzeko hainbat proba egin dira.

Erizaintzako espezialitateak bultzatzea lehentasuna da SATSErentzat, eta, aldi berean, erizaintzako profesionalen eskubideak babesten ahalegintzen gara, espezialitate horien ezarpenak eragin badiezaieke.

Horregatik, erizaintzako espezialitateak pixkanaka ezarri behar direla uste dugu, Sisteman espezialistak sartzen laguntzeko, erizaintzako gainerako profesionalei kalterik egin gabe. 

Proposatzen dugu

Osasun-zerbitzuetan erizain espezialistaren kategoria orokorra sortzea eskatzen dugu, gaitasun profesionalei datxezkien eginkizunekin
Lehentasunezkotzat jotzen dugu Zainketa Mediko-kirurgikoetako Erizaintza espezialitateko prestakuntza-programa onartzea, bai eta espezialitate horretako gaitasuna ebaluatzeko probak egitea eta ebaztea ere.
 
Osasun-zerbitzuetan erizain espezialistaren kategoria orokorra sortzea eskatzen dugu, espezialitateko dagokion prestakuntza-programan zehaztutako lanbide-gaitasunei datxezkien eginkizunekin eta legez dagozkien eginkizun guztiekin. 
 
SATSEk sustatzen du, halaber, osasun-zerbitzu bakoitzean negoziatzea erizain espezialistaren lanpostuen katalogazioa eta plantilla organikoetan eta aurrekontu-plantilletan sartzea, pixkanaka ezartzeko.

Baita lanpostu horien sailkapen eta ordainsari egokia ere, erizain espezialistaren tituluak dakartzan prestakuntzaren eta eskumenen arabera, eta master-tituluaren antzeko aintzatespena helburu izanik.

Ekintzak

Erizaintzako espezialitateak behar bezala garatu ez direnez, apirilaren 22ko 450/2005 Errege Dekretua betetzeko eskatu diegu Gobernuari eta autonomia-erkidegoei, osasun-sistemaren beharren eta profesionalen lan-errealitatearen arabera.

Negoziazioa
Osasun Ministerioko eta autonomia-erkidegoetako negoziazio-organoetan, osasun-zerbitzu guztietan erizain espezialistaren kategoria sortzea eskatzen ari gara, bai eta espezialistaren lanpostuak arian-arian ezartzeko plan bat ere, dauden benetako premiak aztertu ondoren.

Mobilizazioak
Mobilizazioak eta bestelako presio- eta errebindikazio-ekintzak bultzatu ditugu, osasun-zerbitzuetan eta beste lan-eremu batzuetan erizaintzako espezialitateak behar bezala ezartzea ahalbidetuko duten prozesuak gara daitezen.

EIR

Osasun Ministerioari hogeita hamar bat neurri helarazi dizkiogu Osasun Prestakuntza Espezializatua (BAEE) egiten ari diren erizaintzako profesionalen baldintzak eta eskubideak hobetzeko, prestakuntza-aldiko bi urteetan kalte egiten dieten arazo eta gabeziekin amaitzeko.