Erizainen ratioa mila biztanleko 

Espainia 

5,9


ERIZAINAK MILA
BIZTANLEKO 
Europako batez bestekoa 

8,8


ERIZAINAK MILA
BIZTANLEKO 
Europaren ilaran 
Espainian, mila biztanleko erizainen kopurua Europakoa baino askoz txikiagoa da. 

Azken urteotan, alde hori areagotu egin da gastua kontrolatzeko neurriak abian jarri direlako, eta, horren ondorioz, Espainiak galdu egin du osasun-sistema onenetako bat izatearen prestigioa. 

Belgika, Suitza, Luxenburgo, Irlanda eta Alemania bezalako herrialdeek 10 erizain baino gehiago dituzte 1.000 biztanleko; Islandiak, Suediak, Danimarkak eta Norvegiak 15 baino gehiago dituzte. 

Bulgaria, Letonia, Zipre eta Grezia soilik daude Espainiako zifraren azpitik. 

Erizainen defizitak zuzenduz gero, osasun gizatiarragoa, seguruagoa eta osasun-emaitza hobeak lortuko genituzke 
Handitzea humanizatzeko 
Gure herrialdean ohikoa da egunero hamabost paziente baino gehiago ospitaleratuta edukitzea, bost paziente zainketa intentsiboetan egotea, Lehen Mailako Arretan 100 egoiliar baino gehiago artatzea edo adinekoen egoitza batean.

Baldintza horietan, oso zaila dela laguntza humanizatua, segurua eta kalitatezkoa bermatzea, eta ondorioak eragin ditzake, bai pazienteengan, bai profesionalen osasunean bertan. 
Osasun-emaitza hobeak 

Ikerketa ugarik erakusten dute erizain bakoitzak artatzen dituen pazienteen kopurua gutxitzean nabarmen murrizten direla berrospitaleratzeak eta konplikazioak. Lehen Mailako Arretan, egiaztatu da atxikimendu terapeutiko handiagoa eta konplikazio gutxiago daudela prozesu kronikoetan. 

Legeak egiteko beharra 
Erizain bakoitzeko paziente kopuru maximo bat arautzen duen lege bat, pazientearen segurtasuna eta asistentzia hobea bermatzeko, lurraldeen arteko desberdintasunik gabe eta Europako batez bestekoarekin parekatuta. 
Gaur egun, gure herrialdean, ez dago erizain batek zaintza-prestazio egokia bermatu ahal izateko artatu ditzakeen pazienteen gehieneko kopuruari buruzko erregulazio espezifikorik. Osasun-zentro bakoitzak esleipen hori egiten du, gehienetan gestio-ekonomiako irizpideetan oinarrituta, laguntzaren kalitateari erantzuten dioten irizpideen ordez, behar diren zainketen konplexutasunaren arabera. 
Horrek desberdintasun izugarriak eragiten ditu, ez bakarrik autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuen artean, baita lurralde bereko osasun-zentroen artean ere. 
Lege batean erizain bakoitzeko paziente kopurua erregulatzeak kalitatezko zainketak modu arduratsuan, seguruan eta ekitatiboan ematen direla bermatzea ekarriko luke Estatu osoan. 
Hezkuntzan aurrekari bat
Zergatik ez Osasunean? 
2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa 
Irakaskuntzaren kalitatea bermatzeko irakasle bakoitzeko gehieneko ikasle-kopurua ezartzen du, eta, gainera, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak bereizten ditu, etapa bakoitzak dakartzan premia espezifikoei erantzunez. 

Gure erantzuna 

erizainen urritasunari aurre egiteko 

2018an sinadura-bilketa bat hasi genuen Estatu osoan, Diputatuen Kongresuak lege bat onar zezan, Estatu osoko ospitale, osasun-zentro eta gainerako zentro sanitario eta soziosanitario guztietan pazientearen segurtasuna bermatzeko, erizain eta erizain bakoitzeko pazienteen gehieneko esleipenaren bidez.