ERRETIRO AURRERATUA 

Karga ikusezina 

Aintzatespena 

Historian zehar eta tradizioz genero maskulinoarekin lotutako lanbideekin lotzen jarraitzen dugu laneko muturreko gogortasuneko baldintzak 

Erizaintza, historikoki, lanbide feminizatua da. Lanbide hori osatzen duten pertsonen ia % 86 emakumeak dira. Erizainaren zeregina, pertsonei zainketak emateari dagokionez, emakumeek bete izan dute historikoki, eta duela pare bat hamarkada arte gizonentzat iraingarritzat jo izan da. 

Segur aski, neurri handi batean gertaera horren ondorioz, Erizaintza, lanbide gisa, ez zen ehunka urtez existitu. Erizaintzako lanbidearen ardatz nagusia zaintza da, eta hori modu naturalean bete dute emakumeek, eremu pribatuan eta etxekoan.

Gure hezkuntza- eta gizarte-ereduan, emakumeen eta gizonen arteko tratuan ezberdintzeak rol desberdinak eratzen ditu, sexuaren arabera, eta bakoitzaren berezko alderdiak lausotzen dizkie, gizonei eta emakumeei hainbat bidetatik zuzenduko dizkieten itxaropenekin, balioekin, ezaugarriekin eta trebetasunekin lotuta. 

Tradizioz, Erizaintzak zaintza-ekintzarekin duen loturan faktore erabakigarriak sartzen dira, gehiengo femeninoa izatearekin eta emakumeari lotutako genero-rolekin zuzenean lotzen direnak. 

Jarrera horretatik, errazagoa da ulertzea erizainen zaintza profesionalak berekin dakarren gogortasun psikologiko izugarria, estresa, akidura emozionala eta lanbideari datxezkion gainerako faktoreak oraindik isilean egotea gure gizartean. 

Beraz, guztiz teknikoak ez diren zainketen ikusezintasunak zaildu egin dezake erizainek dituzten lan-kargak aztertzea eta ezagutzea. 

Erizainen lan-baldintzen gogortasuna ikusezina da, eta oharkabean pasatzen da, inolako errekonozimendurik gabe
Horretan laguntzen du, gaur egun, lan-gogortasun handiko baldintzak historian zehar eta tradizioz genero maskulinoarekin lotutako lanbideekin lotzen jarraitzeak; izan ere, horietan, bereziki balioesten dira aurkako inguruneetako lana, gogortasun fisikoa eta/edo arriskugarritasuna, eta etekinak lortu dituzte lan-baldintza horiek kontuan hartuta.

Hala ere, oraindik ere ikusezin geratzen da erizain lanbideak sufrimenduarekin, gaixotasunarekin eta heriotzarekin duen etengabeko kontaktuak dakarren karga psikologiko eta emozional handia.

Gutxietsi egiten da egoera horien gogortasuna eta horiek erizainen osasunean dituzten ondorioak, eta ez da inola ere lanbide nekagarri, arriskutsu, toxiko eta osasungaitzat hartzen, LANEk jasotzen dituen baldintza horiek guztiak bete arren.