Osasuna hobetzeko gakoak

Erizainok prestakuntza- eta gaitasun-garapena izan dugu azken hamarkadetan, eta horrek funtsezko kolektibo bihurtu gaitu pertsonen osasuna hobetzeko eta gizarte osasuntsuagoak eta osasun-sistema iraunkorragoa eraikitzeko.

Lan propioa eta autonomoa egiten dugu osasun-zentroetan eta beste jarduera-eremu batzuetan.

Osasuna irabaztera eta gaixotasunak prebenitzera bideratutako esku-hartzeak gidatzen ditugu, pazientea sistemaren erdigunean jarriz. Pertsonen eta komunitateen ongizate orokorrari laguntzen dioten osasun-ingurune bidezkoagoak, bidezkoagoak eta inklusiboagoak sustatzen ditugu.

Erizainen lana ez da asistentziara mugatzen; aitzitik, ikertu, prestatu, osasunean hezi eta lantaldeak eta proiektuak kudeatu eta zuzentzen dituzte. Lan hori ez da zentro sanitario eta soziosanitarioetara mugatzen.


Ezagutu gure lana

Osasuna irabaztera eta gaixotasunak prebenitzera bideratutako esku-hartzeak gidatzen ditugu, pazientea sistemaren erdigunean jarriz.

Contenidos relacionados

Las enfermeras demandan reconocimiento y poder desarrollar sus competencias “sin límites”

Marcamos la diferencia en la salud de las personas

Pertsonen osasuna hobetzen dugu, gizarte osasuntsuagoak eraikitzen ditugu eta osasun-sistema iraunkorragoa.


Baloratzen gaituzte, baina ez dakite zer egiten dugun

Gizarteak baloratu egiten gaitu gure lanbideari buruz galdetzen dutenean, baina ez dakite benetan zer egiten dugun.

Errespetu profesionala, ez intrusismoa

Erizaintzak berezko eskumen-esparrua du, errespetatu beharrekoa, eta ezin da mehatxatu beste kolektibo profesional batzuen edo administrazio eta enpresa sanitario eta soziosanitario batzuen interesengatik.

Zaintzaren lidergoa

Kronikotasuna, pluripatologiak eta mendekotasuna dira datozen urteetan aurre egin beharreko erronka nagusia, eta horiek zaintzaren funtsezko guneak dira. Esparru horiek erizainok gidatu behar ditugu.

#ReconoceALasEnfermeras

Lan-inguruneak eta lan-baldintzak hobetuz soilik garatu ahal izango ditugu gure lanbidearen gaitasun guztiak, eta jardun handiko osasun-sistemak eta erresilienteak eraiki ahal izango ditugu.