Garapen Profesionala

30 neurri EIRen egoera eta eskubideak hobetzeko Euskadin

Erizainen Sindikatuak dokumentu bat helarazi dio Gotzone Sagarduiri, Prestakuntza Sanitario Espezializatua (EIR) egiten duten erizaintzako profesionalen baldintzak eta eskubideak hobetzeko hainbat neurri jasotzen dituena

Pie de página de la imagen principal

SATSE Euskadi, Erizainen Sindikatuak, hogeita hamar bat neurri proposatu dizkio Gotzone Sagarduiri, Euskadin Prestakuntza Sanitario Espezializatua (EIR) egiten duten erizaintzako profesionalen baldintzak eta eskubideak hobetzeko; izan ere, gaur egun, hainbat arazo eta gabezia dituzte, eta horrek kalte egiten die bi urteko prestakuntza-aldian.  

Aurten Prestakuntza Sanitario Espezializatuan (EIR) sartzeko hautaprobetako plazak esleitu ondoren, Amaia Mayorrek, SATSE Euskadiko idazkari autonomikoak, dokumentu bat helarazi dio Osasuneko sailburuari. Dokumentu horretan, ikasleen baldintzetan hainbat hobekuntza jasotzen dira funtsezko alderdietan, hala nola lanaldian eta atsedenaldietan, ordainsarien aitorpenean, baremazioan edo txandakatzeetan, besteak beste.  

SATSEk sailburuari eskatu dio bere eskumenekoak diren neurriak ezar ditzala eta kudeaketa egokiak egin ditzala Osasun Ministerioak eta Osasun Sailek gai horri hel diezaioten eta profesionalen egoera hobetzeko elkarrekin eta koordinatuta adosten diren neurriak ezar ditzaten, eta, horrela, Osasun Sistemak oraindik pairatzen dituen “gainditu gabeko irakasgaietako batekin” amai dadila.  

Hobetzeko beste proposamen batzuen artean, SATSEk azpimarratu du arduradun bakoitzeko gehienezko ikasle kopurua ezarri behar dela, irakasle/ikasle ratio egokia bermatzeko eta banakako tutoretzak eta tutoretza pertsonalizatuak egon daitezkeela ziurtatzeko.  

Lanaldiari eta atsedenaldiei dagokienez, Erizainen Sindikatuak nabarmendu du lan-denbora antolatzeko Erkidegoko zuzentaraua errespetatu behar dela, nahitaezko lanaldi osagarria mugatzeari dagokionez. Zehazki, astean 36 orduko atsedenaldia eta etenik gabeko 72 orduko atsedenaldia egon behar dira 14 eguneko aldian. Halaber, astelehenean atseden bat hartuko da 12 ordutik gorako larunbateko guardietan, eta atseden bat hurrengo asteko guardian.  

Era berean, SATSEk azpimarratu du prestakuntzari eskainitako lanaldia eta prestakuntza asistentzialari eskainitako lanaldiaren zatia bereizi behar direla, irakaskuntza-egunetako asistentzia-egunak egutegian jarrita. Horrela, ikasleek asistentzia-prestakuntza ia esklusiboki jasotzea saihestu nahi da, hau da, plantan lan eginez, larrialdiak, hori modu orokorrean gertatzen baita.  

Erizainen Sindikatuaren beste proposamen batzuk dira ikasle gisa lan egindako denbora aitortzea merezimenduen baremoaren ondorio guztietarako (lan-poltsa, karrera profesionala, EPEak eta lekualdaketak) eta, ordainsariei dagokienez, EIR gisa lan egindako denbora aitortzea lan-bizitzako hirurtekoen zenbaketa orokorrari dagokionez. 

Era berean, SATSEk salatu du EIren ordainsari-aitorpena ez dela batere nahikoa, eta, beraz, hainbat kontzepturen bidez handitzea eskatzen du. Besteak beste, honako hauek proposatu ditu: etengabeko arretaren/lanaldi osagarriar ordaintzea (txandakotasuna, jaiegunak, gauak, etab.), eta hirurtekoen eta karrera profesionalaren osagarriak ordaintzea, baldin eta langile estatutario gisa jasotzen ari baziren prestakuntza-aldia hasi aurretik. 

Azkenik, SATSEk Sagarduiri eskatu dio prestakuntza-mailako osagarria lehenengo urtean oinarrizko soldataren ehuneko 8ra eta bigarren urtean ehuneko 38ra iristea, eta egindako etengabeko arretako ordu bakoitzeko ordainsari-igoera, jaiegunetako ordu arruntak eta jaiegunetako ordu bereziak bereizita. 

Ez da ahaztu behar ikasle hauek etorkizuneko erizainak direla, eta Osakidetzan profesional horien eskasia arintzen lagunduko dutela; beraz, haien prestakuntza erraztea epe ertainera egindako inbertsioa da, eta Euskal Osasun Zerbitzuak kontuan hartu behar du.